zaterdag 10 februari 2018

Waar draait het om?

“namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid." (Efeze 4)

God is nog steeds bezig om ons te vormen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij wil ons herstellen en ons verlossen van de oude menselijke denken en doen. Het draait niet meer om om mijn Ik maar alles draait om God. Er moet als het ware een Copericaanse wending in ons binnenste plaatsvinden. Een moeilijke term die wordt gebruikt om een totale heroriëntatie te beschrijven. Copernicus was degene die ontdekte dat de zon niet om de aarde draaide maar de aarde om de zon.

Zo moeten wij ook bewust worden dat het leven niet om ons persoontje draait maar om God. Hij moet groter worden en ik kleiner, zei Johannes. Niet ik, maar God moet regeren in mijn hart. Hij geeft het nieuwe leven, die nieuwe mens waarmee we ons mogen kleden.

We moeten ons bewust worden dat God alle vervulling geeft, die we nodig hebben in ons leven. God geeft werkelijke vervulling en maakt mij daarmee los van de behoefte om mijn vrede, vreugde, aanvaarding en liefde ergens anders te zoeken of te verwachten.

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.

Als ik de kracht en vervulling uit mijzelf of anderen moet putten dan put ik uit een gescheurde bak waarin geen water blijft staan en raak ik letterlijk uitgeput. Dan wordt ik slaaf en afhankelijk van mijn eigen kracht en wat anderen zeggen of denken van mij. We moeten ons losmaken van afhankelijke banden met anderen en daarmee verlossen we ook de ander van onze verwachtingen.


We moeten de ander op zo'n manier loslaten dat diegene bevrijd wordt van ons verlangen dat hij/zij jou moet voorzien van vrede, geluk en liefde, Je bevrijdt zo de ander van de druk en de last dat hij/zij jou moet behagen. En op die manier moeten we ook loskomen van het verlangen om onze kracht in onszelf te zoeken.

God wil ons Zijn volmaakte liefde geven en wil dat we afhankelijk van Hem zijn. Dan kan je ook pas jezelf en de ander onvoorwaardelijk liefhebben. En dat kan alleen als je gaat beseffen dat het leven niet om jou draait maar om God die jou zo lief heeft.

Toch betekent dit niet dat we onze persoonlijkheid zullen verliezen. God heeft ons allemaal uniek geschapen en heeft ons lief zoals een goede vader lief heeft. Hij geniet van ons. In de bijbel staat: Je bent kostbaar in Mijn ogen, hooggeschat en Ik (God) heb je lief. Je komt werkelijk tot je doel waarvoor jij geschapen bent. Om beelddrager te zijn. Een lamp die schijnt in de nacht.

zondag 4 februari 2018

Winterse uitrusting

U, HEER, bent een ​schild​ om mij heen,u bent mijn ​eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,hij antwoordt mij vanaf zijn ​heilige​ berg. sela
Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.(psalm 3)

Kom je net in de lentestemming gaat het weer sneeuwen en wordt met je neus op de feiten gedrukt dat je nog midden in de winter zit. Brrr, ik heb een hekel aan die koude, donkere en stille dagen. De lente is mijn favoriete jaargetijde. Het jonge groen, het gefluit van vogels, de kleuren en geuren van bloemen. Maar zover is het nog niet. Eerst moeten we de lange winter door en het beste er maar van maken. Binnen, dichtbij de kachel met een goed boek en warme chocolademelk. En als je toch naar buiten moet trek je een dikke jas aan, goed ingepakt. goed beschermt naar buiten.


Zo is het ook in het leven. We houden niet van de winters in ons leven. De dagen die donker zijn, koud, alleen. De vrede lijkt gevlogen. God waar bent U? Toch mogen we weten dat God ons juist op die dagen ons hart en onze gedachten wil verwarmen met Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat. Elke dag, elke ochtend mogen we ons weer laten vullen met Zijn Geest en Zijn leiding. We mogen ons op God richten, zoals een bloem zich naar de zon richt.

Pas ervoor op dat je, je vreugde en vrede niet laat roven door leugen dat God ver weg is, dat Hij niet van je houdt of dat je best zonder God kan. De vijand van God, de oude slang probeert nog altijd een wig te drijven tussen God en mensen onderling. Er woedt een geestelijke strijd. We strijden niet tegen mensen maar tegen geestelijke machten staat er in Efeze 6. Nog steeds laten we vaak onze vrede en vreugde roven door de gedachte dat er buiten God om een grotere rijkdom wacht, die God ons niet wil geven. De slang zaait twijfel en wantrouwen. "Is God wel goed...Heeft God niet gezegd...Staat er niet geschreven..." Met zijn gespleten tong verdraait Gods woorden zo dat het zelfs aannemelijk begint te lijken.

Als U de Zoon van God bent...Zegt de satan als eerste tegen Jezus. Hij trekt het Zoonschap van Jezus gelijk twijfel door te wijzen op het zichtbare gemis. En die tactiek gebruikt hij ook bij ons. "Kijk nou naar jezelf, kijk naar je omstandigheden... Ben jij nou zo'n geliefd kind van God..? Kijk dan wat je mist... Als je werkelijk Gods kind was dan was het verschrikkelijke wat je is overkomen niet gebeurd... Er is iets mis tussen God en jou..."


Het antigif  voor deze leugens en verleidingen is je volkomen toevertrouwen aan God. Aan Zijn waarheid en Zijn beloften. De strijd wordt gewonnen in de binnenkamer. Door te gaan luisteren naar wat God zegt. Richt je blik niet op de reuzen maar op de levende God. Net zoals Jozua of zoals David. Vertrouw je op de woorden van Jezus? "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aard", "Ik ben met je al de dagen van je leven".
God geeft ons Zijn wapenrusting om bestand te zijn tegen de vele verleidingen en leugens, die geen blijvende vrede, vreugde en liefde geven. Je ontkent de feiten niet maar vertrouwt dat God je alles geeft wat je nodig hebt.

  1. Hij omgord ons met de waarheid. De waarheid wie God is en wie wij zijn. Geliefde zonen en dochters van de Hemelse Vader, gered uit de duisternis en overgebracht naar het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon.  
  2. Het pantser van gerechtigheid dat ons hart beschermd. Niet onze eigen gerechtigheid, niet onze eigen inspanningen en rechtvaardige daden maar Gods barmhartigheid maakt dat we Zijn rechtvaardigheid mogen aantrekken. 
  3. We mogen bereidvaardig gaan wandelen in de vrede in het goede nieuws dat God ons en anderen wil redden van de leugens dat God ver weg is en dat we onszelf wel kunnen redden. De Liefde dringt ons, spoort ons aan om Gods Liefde te delen, zichtbaar te maken. Dit zijn onze zichtbare daden die voortkomen uit geloof. Je wandel met en door God.
  4. We ontvangen een schild van geloof waarop alle brandende pijlen van de boze zullen doven. Zijn aanvallen afslaan door te schuilen dichtbij God. Hij is ons schild en beschermer. 
  5. We mogen de helm van het heil opzetten. Gedachten van vrede tussen God en onszelf. Vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat en die onze gedachten behoed tegen de leugens van het kwaad. 
  6. We krijgen één wapen en dat is het zwaard van de Geest. Het woord van God die ons leidt op de juiste weg, de juiste gedachten dat Hij ons vult met Zijn Heilige Geest. 

Hij is nabij en dan is er warmte en liefde zelfs in de winter van je leven. Uw genade is genoeg. Zie uit naar het Beloofde land en laat Gods Koninkrijk heersen in je hart. God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften.

Film van Go and Tell Jezus wil jouw huiseigenaar worden.

Midden in de winter begint de magnolia al te bloeienzondag 28 januari 2018

Lessen uit de film The Shack van William Paul Young

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, ​liefhebben​ als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.( 1 Johannes 4:20) 

Over het boek 'De Uitnodiging' van W. Paul Young, en nu ook een film 'The Shack', zijn de meningen flink verdeeld. Dat was één van de redenen dat ik het boek 'De Uitnodiging' nog niet gelezen had. Omdat ik new age achtergrond heb ben ik erg allergisch voor zweverige toestanden en in het bijzonder voor dwaalleringen, die de redding van Jezus door zijn dood en opstanding ontkennen. Dit boek zou het kwaad in de wereld afdoen als onwetendheid en de mens van nature goed noemen. Iets wat ook in de new age wordt beweerd.


Gisteravond gingen we met een groepje van de kerk naar de film 'The Shack' en...het viel me reuze mee. Door het verhaal werden verschillende Bijbelse principes uitgewerkt. In het kort ging het verhaal over een man, Mack Philips, die zijn jongste dochtertje Missy verloor door een gewelddadig misdrijf. Hij is boos op God, want als God alwetend en almachtig is, waarom heeft hij dit geweld dan niet kunnen voorkomen? Is dit wat God heeft gewild? Mack worstelt met God en met zichzelf. Ook hijzelf heeft zijn dochtertje niet kunnen beschermen. Hij komt steeds meer in een neerwaartse spiraal, totdat hij een briefje ontvangt waarin God hem uitnodigt om naar de hut te komen waar zijn dochtertje is vermoord.

Ten diepste gaat de film over God leren vertrouwen in een gebroken wereld.

Het kwaad wordt niet, zoals ik dacht, afgedaan als onwetendheid, maar als een harde realiteit. Het kwaad dat zijn oorsprong vindt in de verkeerde keuze van mensen. Mensen die zelf god willen zijn. Mensen, die zelf kiezen wat goed en kwaad is en daarmee beslissen over leven en dood van anderen. God regisseert het kwaad niet maar kan uit het kwaad wel iets nieuws, iets goeds laten komen. Hij kan het kwade ten goede keren. God is Goed, altijd, ondanks de dingen, die we in deze wereld meemaken, in tegenspraak met deze waarheid lijken.


Mack vraagt zich af hoe het kwaad in de wereld is gekomen en waarom God de mensen niet goed heeft gemaakt. In de film wordt dit uitgelegd met een bloementuin. De bloementuin stelt het leven van Mack voor. Er wordt gesnoeid. Mooie gezonde bloemen moeten plaats maken voor iets nieuws. In de tuin zijn niet alleen mooie bloemen maar ook  giftige wortels. Waarom is dat gif nodig? De uitleg is dat het gif ook op een andere manier gebruikt kan worden als een geneesmiddel. Zo is het ook met onze karaktereigenschappen. Ze kunnen ten kwade of ten goede worden aangewend.

Langzaam moet Mack leren God te vertrouwen maar de vraag blijft: "Waarom laat God dan deze verschrikkelijke wreedheden toe? De uitleg is dat God kan niet ingrijpen in de keuzes van mensen. Hij heeft de mensen de vrijheid gegeven om te kiezen met of zonder hem te leven. 

Toch zint Mack op wraak. De mensen die zulke verschrikkelijke dingen doen moeten gestraft worden. Het antwoord van God is dat Hij dan alle mensen tot en met Adam moet straffen. Dan komt Mack zelf voor de keuze te staan om te beslissen, welke van zijn twee kinderen gestraft moeten worden. Hij komt tot de conclusie, dat hij zelf de straf voor zijn kinderen wil dragen en zo is het ook met God. Alleen God is rechter. Hij alleen weet wat goed of fout is. Wie zou hij moeten straffen? Hij heeft de straf zelf op zich genomen door de wreedheid van de mensen zelf te ondergaan. Wat weet een mens van iemands beweegredenen. Waarom hij dingen doet, die hij doet? Wie maakt een mens tot rechter? Kan niet alleen God rechter zijn? Mack krijgt een kijkje in de hemel. Zijn dochter is gelukkig en Jezus is bij haar. Op dat moment geeft Mack zich helemaal over aan God. Hij laat zich afspoelen in een waterval, een soort doop. Daarna is Mack in staat om zijn dochtertje te begraven.

Dan komt de moeilijkste vraag. Er wordt van Mack gevraagd de moordenaar van zijn dochtertje te vergeven. Dit lijkt teveel gevraagd maar al gauw wordt duidelijk gemaakt dat vergeven niet betekent dat je iemands daden goedkeurt. Door iemand te vergeven erken je dat deze mens ook een verdwaald schepsel van God is, die gered moet worden. Mack leert om geen eigen rechter te zijn maar geef het oordeel aan God. Alleen God kent de werkelijke beweegredenen. Hij alleen weet of deze mens bevrijd kan worden. Vergeven is de rechtspraak aan God overgeven en loslaten, daarmee bevrijd je ook jezelf van wrok en bitterheid. Nu kan Mack weer vooruit en aan de toekomst denken. Ook zijn eigen verkeerde keuzes kan hij onder ogen komen en hij kan zijn eigen fouten (hijzelf heeft zijn vader vermoord) en zijn gewelddadige vader vergeven.


Er gebeuren heftige dingen in een mensenleven die de levensboot heftig kunnen schudden. Bedenk dan dat Jezus dichtbij is en leer om niet naar de situatie te kijken maar blijf steeds gericht op Jezus. God is liefde, maar alleen Hij overziet het grotere geheel. Leer te wandelen op het water. Vertrouw en leef boven de omstandigheden. God is goed....Altijd.

De inhoud van de film bevatten alleen maar Bijbelse principes. De verpakking van het verhaal kan wel tegen de borst stuiten. De Drie-eenheid, God, Jezus en de Heilige Geest worden afgebeeld als drie verschillende mensen, maar er wordt duidelijk gemaakt dat ze één zijn. In dit verhaal vertoont ook God de littekens van Jezus. God wordt afgebeeld als een donkere vrouw en als een oudere man. De Heilige Geest als een jonge vrouw en Jezus is een jonge man. Ook zie je Papa (God), die met een iPod naar moderne muziek zit te luisteren.  Al met al ben ik toch positief over deze film en ga misschien zelfs het boek lezen.

Wat gelooft Paul Young zelf

vrijdag 29 december 2017

Een nieuw beginZo aan het einde van het jaar krijg ik altijd schoonmaakkriebels. Als de kerst voorbij is dan wil ik altijd alle tierelantijntjes zo snel mogelijk weer opruimen. Dit jaar was dat wel makkelijk want we hadden geen kerstboom of kerststukjes in huis gehaald. Alleen een bak met gekleurde lampjes, kerstballetjes en 4 kaarsen waarbij elke adventszondag één kaars meer ging branden. Steeds meer licht op het donkerste moment van het jaar.


kerst zelf hebben niet gevierd. We hebben niks met kerst en vorig jaar vonden de jongens kerst ook een overdreven vreetfeest. Dus geen cadeaus(doen we sowieso omdat we Sinterklaas leuker vinden en de hele maand ervoor al in de verjaardagen zitten) en niet naar de winkel geweest om culinaire etenswaren in te slaan. Nee, gewoon een stoofpotje uit de cooker, pannenkoeken en dingetjes uit het kerstpakket. Mijn man ging nog wel even op de culinaire toer en bakte een Challah brood (omdat het brood op was) en groene asperges en kipfilet in spek. Dat was wel heel lekker.

Hoewel de jongens vorig jaar zeiden dat ze niks met kerst hadden, begonnen nu te klagen. "Toch wel heel saai en kaal zonder kerstboom en alle vrienden zijn bij familie en wij doen helemaal niks. Waarom vieren we geen kerst?" Grrr pubers, nu is het weer niet goed. Maar goed, ik heb gelijk mijn moeder ingelicht dat we volgend jaar bij haar komen eten.
De cooker is mijn favoriete kookgerei. 's Ochtends gooi je de ingrediënten in de cooker en 's avonds is het eten klaar. Het vlees bak ik even voor een bruin korstje maar de groenten kunnen er rauw bij. Wel gebruik ik voorgekookte krieltjes of rijst dat ik apart kook, Dan maak ik een sausje van bijv. bouillion, tomatensaus, honing en het eten staat al weer klaar. 4 a 5 keer per week eten we zo uit de cooker. 

En nu, na de kerst begint het te kriebelen. De hele kamer is alweer opgeschoond. Alle prullaria waar ik niks meer mee heb weg, weg, weg. Less is more en zo ruimt het lekker op. Ik ben weer begonnen met FLYlady. En deze week werken we in zone 5. De huiskamer. Elke dag krijg je een taak die je moet uitvoeren Bijvoorbeeld De brandjes blussen. Dat betekent de plekken waar rommel zich ophoopt. In de hoeken van de kamer op tafeltjes etc zijn opgeruimd. Daarnaast is er per zone is hier een gedetailleerde schoonmaaklijst.

In deze blog heb ik er al eens  uitgebreider over FLYlady geschreven. Het is echt een aanrader.

En niet alleen ik heb de schoonmaakkriebels ook de jongens beginnen uit zichzelf op te ruimen. Mijn oudste zoon heeft zelfs de kamer van zijn broertje opgeruimd omdat hij niks te doen had.
Huh??? De jongste zoon wil onze slaapkamer als slaapkamer, zodat ze nu druk bezig zijn met verhuizen. Het moet niet gekker worden.
Jonathans opruimactie: bedden opgemaakt
en kleren opgevouwen
Ligt het aan ons of is iedereen aan het opruimen en schoonmaken?

zondag 10 december 2017

Bewust positief naïef

Het viel me laatst op hoe vaak ik van het slechtste uitga en hoe wantrouwend ik ben geworden tegenover vreemden, die je net iets te vriendelijk benaderen. Geen wonder, want hoe vaak komt het wel niet voor dat mensen je op straat of via de telefoon iets gratis mogen aanbieden en dan blijkt het later toch niet gratis te zijn. 

Maar ook deze mensen die ons "lastig" vallen en iets van ons vragen kunnen we op een vriendelijke en open manier te woord staan. Als je mensen positief te woord staat van het goede uitgaat (ook al weet je dat niet het soms niet het geval is) kunnen hele mooie gesprekken ontstaan.

Bewust positief naïef noem ik het maar. De dingen die mensen van je vragen zijn soms niet eens zo duur of tijdrovend. Je hoeft niet overal nee op te zeggen! Steeds minder mensen zijn te porren om collecte te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Zinnen als: "durf nee te zeggen" en "geef je grenzen aan" lijken soms een beetje door te schieten.


Laatst bij het boodschappen doen kwam ik twee meisjes tegen, ze vroegen me of ze mij misschien iets mochten vragen. Ze wilden me een gratis tas aanbieden. Gelijk schoot ik in de verdediging. "Ja, ja gratis" mopperde ik,  "maar welke voorwaarden zijn aan dat gratis verbonden, wat moet ik er voor doen". Nee, dit keer was het echt gratis. Met deze tas wilden ze reclame maken voor een bedrijf en ze mochten me echt de tas zonder voorwaarden meegeven. Weer werd ik op de vingers getikt en werd ik me bewust van mijn negatieve houding.


Ken je de film Yes man. Een grappige film uit 2008 met Jim Carrey in de hoofdrol. Deze film gaat over een man die het advies krijgt om echt overal ja op zeggen en raakt zo in de vreemdste situaties verzeilt. Dit advies wil ik je zeker niet meegeven maar wel om er op een positieve manier mee om te gaan en soms toch ja te zeggen op kleine vragen, die jij in je macht hebt om op te lossen. Ik denk dat veel mensen zijn doorgeschoten in hun zoektocht om voor zichzelf op te komen. Wees niet te zeer Nee-gatief maar bewust positief naïef. Je mag delen van de rijkdom die God je heeft gegeven.

zondag 29 oktober 2017

Waar wordt je echt gelukkig van?

Vanuit de kerk hebben we ochtenden aan de  de keukentafel georganiseerd voor moeders om met elkaar in gesprek te gaan over de de mooie en moeilijke kanten van de (geloofs-)opvoeding. Eens in de zoveel tijd komen we als moeders bij elkaar en bespreken we verschillende onderwerpen die met de opvoeding te maken hebben. Wat hebben we zelf meegekregen, wat willen we doorgeven, waar we tegen aan lopen. Aan de hand van het Coachboeken van Marja Bos-Meeuwsen en Petra Kok bespreken we elke keer een ander onderwerp. Het is fijn om met elkaar in gesprek te gaan. Om met elkaar moeite en vreugde te delen. Om elkaar te bevragen, te bemoedigen en te inspireren.

De gesprekken voeren we niet alleen aan de keukentafel maar soms ook tijdens wandelingen waarbij we papiertjes met vragen en stellingen meekrijgen. Dit keer stelden we elkaar onder andere de vraag: Waar word jij echt gelukkig van?

Mijn eerste reactie was dat ik pas gelukkig kan zijn als mijn man en mijn kinderen lekker in hun vel zaten. Maar dan hangt mijn geluk dus af van omstandigheden. Van iets wat ik zelf niet in de hand heb. Echt geluk is toch niet verbonden aan omstandigheden. 

Echt geluk is weten dat je Geliefd bent door je Hemelse Vader 
en vertrouwen dat Hij alle dingen ten goede zal keren. 

Dit is een mooi en waar antwoord en geeft een grondhouding, een basisgeluk, die niets en niemand van je af kan pakken en dan is het  natuurlijk al helemaal fantastisch als je ook je geliefden en omstandigheden ook nog goed gaat.

Maar toch is het goed om eens langer naar de vraag te kijken. Waar wordt je echt gelukkig van? Wat vind je zelf echt leuk, waar krijg je energie van? Welke talenten heeft God aan je gegeven en gebruik je deze talenten ook? Dit zijn vragen die de moeite waard zijn om te beantwoorden. Om ermee aan het werk te gaan.

Voor mij persoonlijk ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik geluk vind in het schrijven. Om mijn gevoelens en gedachten te uiten in schrijven en ook in het schilderen. Het wonderlijke is dat sinds ik me hier meer op ben gaan richten, dat ik spontaan, na een hele lange tijd, weer boeken toegestuurd heb gekregen. Boeken waarover ik een review mag schrijven.

God wil ons leiden op de weg waarvoor je bent bedoeld
Hij heeft een verlangen in je gelegd en zal daar doorheen Zijn glorie laten zien.

Waar wordt jij gelukkig van?


zaterdag 9 september 2017

De leugen van verdienen.

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit ​barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de ​heilige​ Geest, die hij door ​Jezus​ ​Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn ​genade​ als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.
(Titus 3:4-7)

Zoveel mensen twijfelen en hebben een verkeerd beeld van God. Kom ik wel in de hemel, ben ik wel behouden? Ze willen nog steeds door goede werken de hemel en Gods liefde proberen te verdienen. Laatst zag ik een tv programma. Het ging over het opzetten van tehuizen door welgestelden van een protestantse kerk. Er werd smalend gezegd dat de rijken dit deden om een plekje in de hemel te verdienen. Dit is opzettelijk het evangelie verdraaien. In de Bijbel staat juist dat niemand Gods liefde, laat staan de hemel, kan verdienen! We mogen goede werken doen uit dankbaarheid. Anders zouden de dingen die we doen toch nog voortkomen uit egoïsme. Om er zelf beter van te worden. Jammer dat dit beeld nog steeds zo overheersend is. Het is verwarrend en afstotend.

Mijn schoonvader is gister overleden. Ook hij had veel vragen over de hemel. Maar het is allemaal zo wonderlijk gegaan dat we in dit hele proces Gods hand mochten ervaren. De laatste maanden werd mijn schoonvader steeds meer verward. Hij wist niet meer waar hij was, wat er met hem aan de hand was en wie de mensen waren die hij zag. 

Toch kwam er een moment dat hij ineens heel helder werd. Hij vroeg ons vergeving, dat hij boos was geworden, dat we hem naar het hospice hadden gebracht. Wij konden hem niet meer de zorg geven die hij nodig had. De mensen die hem verzorgden waren ontzettend goed voor hem en hij sprak zijn dankbaarheid uit voor alles wat we voor hem hadden gedaan. We waren helemaal verbaast dat iemand die zo dement was ineens alles weer wist te herinneren. Hij vertelde dat hij zich helemaal in Gods handen over had gegeven en dat je zelf toch niets zelf in de hand hebt. 
Hij vroeg zich alleen af of hij Gods liefde wel zou verdienen? Waren zijn daden wel goed genoeg. Het 'toeval' wilde dat ik 's ochtends een tekst had gelezen uit Daniël 9:18 Niet omdat wij ​rechtvaardig​ zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw ​barmhartigheid​ groot is. 
Met deze tekst stelde ik hem gerust. Het is Gods liefde die ons redt en niet onze rechtvaardige daden. Mijn schoonvader had rust gekregen. Hij was veilig in Gods hand. De dag erna was hij weer net zo verward als anders. Hij had alleen nog angst voor het sterven zelf, zou hij pijn krijgen? Maar 2 dagen voor zijn sterven is hij in coma geraakt en heeft het sterven niet bewust mee hoeven maken. Wat een genade. 

We moeten af van onze verdien-gedachte. Aldoor als je het woord verdienen hoort moeten je op je hoede zijn. Dan moeten je oren zich gaan spitsen. Het gaat niet om verdienen! Het gaat nooit om verdienen. We verdienen de dood. Het is Gods genade, die ons heeft gered van de dood. Hij heeft geen behagen aan mensen die verloren gaan maar wil ons juist redden. God heeft alles gegeven om ons te redden. Hij heeft Zijn Zoon gegeven. Zijn eigen leven. Het is niet ons werk maar Gods werk. Het is volbracht. Neem dat aan en VERTROUW.

Door uw genade Vader mogen wij hier binnengaan, niet door rechtvaardige daden maar door het bloed van het lam...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...